Nu-ți mai dori să slăbești cu Regenon – Farmacia pe românește

Pareri regenon. Regenon - Medicamente - Forum Roportal

Acþiune terapeuticã: Anorexigen. Notã: Acþiunea de reducere a greutãþii s-a dovedit a fi de scurtã duratã în absenþa unei diete adecvate ulterioare.

pareri regenon

Nu existã încã suficiente date care sã indice o modificare a morbiditãþii sau a mortalitãþii. Contraindicatii: Regenon nu va fi administrat în urmãtoarele cazuri: hipersensibilitate cunoscutã la unul dintre ingrediente; tahicardie paroxisticã; aritmii tahicardice; feocromocitom; hipertiroidism; forme severe de anginã pectoralã; glaucom cu unghi închis; hipertensiune pulmonarã; hipertensiune arterialã severã; antecedente sau afecþiuni cardiovasculare sau cerebrovasculare; antecedente sau afecþiuni psihice incluzând anorexia nervoasã ºi depresia; tendinþã la abuz de medicamente, dependenþã de droguri sau alcool; aterosclerozã avansatã; copii sub 12 ani.

Este contraindicatã asocierea acestei terapii cu orice alt produs anorexigen cu activitate centralã datoritã riscului pareri regenon hipertensiune pulmonarã, potenþial letalã. Regenon va fi administrat cu prudenþã deosebitã în: afecþiuni ale prostatei cu formare de reziduu urinar; în boli metabolice de ex. Sarcinã ºi alãptare: Nu se recomandã administrarea de Regenon în aceastã perioadã. Înaintea începerii tratamentului cu Regenon se va exclude posibilitatea existenþei unei sarcini.

Pe durata tratamentului cu Regenon, se folosesc metode contraceptive adecvate. Studii retrospective pareri regenon pe de paciente, cãrora li s-a administrat amfepramonã în perioada de sarcinã comparativ cu un lot martor, nu au arãtat o pareri regenon negativã asupra sarcinii sau a fetusului.

Regenon nu se va prescrie în perioada de alãptare, deoarece substanþa activã ºi metaboliþii sãi sunt excretaþi în laptele matern. Consumul neadecvat de amfepramonã în perioada de sarcinã poate conduce la sindromul de abstinenþã la nou-nãscuþi.

pareri regenon

Reacþii adverse: Un studiu epidemiologic a arãtat cã administrarea de anorexigene este un factor pareri regenon risc în dezvoltarea hipertensiunii pulmonare ºi cã este puternic asociatã cu un risc crescut pentru aceastã reacþie adversã. S-au constatat cazuri de hipertensiune pulmonarã la pacienþii trataþi cu acest produs. Hipertensiunea pulmonarã arterialã este o maladie gravã ºi deseori letalã. Apariþia sau agravarea dispneei de efort este de obicei primul semn clinic ºi necesitã oprirea tratamentului ºi investigarea într-o unitate specializatã vezi "Recomandãri".

Sistemul nervos central: Administrarea timp îndelungat a acestui produs este asociatã pareri regenon riscul de rezistenþã dobânditã, dependenþã ºi sindrom de abstinenþã. Reacþiile adverse cele mai des întâlnite sunt reacþiile psihotice sau psihozele, stãrile depresive, nervozitatea, agitaþia, tulburãrile de somn ºi vertij.

pareri regenon

Ocazional, pot apãrea: stare tensionalã, iritabilitate, ameþeli sau cefalee. În cazuri izolate, s-au semnalat diskinezii, tulburãri de vedere, hiperexcitabilitate, anxietate, euforie, disforie, tremor, midriazã, somnolenþã sau influenþarea stãrii generale. S-au semnalat crize comiþiale. Aparatul cardiovascular: Reacþiile cele mai des constatate sunt tahicardia, palpitaþiile, hipertensiunea ºi durerile pareri regenon.

În cazuri izolate s-au semnalat accidente cardiovasculare sau cerebrovasculare, în special accidente vasculare, anginã pectoralã, infarct miocardic, insuficienþã ºi stop cardiac la pacienþii trataþi cu produse anorexigene. În cazuri izolate s-au constatat aritmii ºi modificãri EKG.

Foarte rar s-a semnalat hipotensiune. Tractul gastrointestinal: Frecvent, s-a observat uscãciunea mucoasei bucale; ocazional, constipaþie sau greaþã.

În cazuri izolate, s-au semnalat diaree, crampe abdominale, gust neplãcut sau alte tulburãri gastrointestinale. Sistemul endocrin: În cazuri foarte rare, au fost observate impotenþã, modificãri de libidou, ginecomastie sau tulburãri de ciclu.

Regenon - Medicamente - Forum Roportal

Pareri regenon hematopoietic: În cazuri izolate, au fost observate depresie medularã, agranulocitozã, leucopenie sau trombocitopenie. În aceste cazuri se va întrerupe imediat pareri regenon ºi se va informa medicul de specialitate.

În literaturã au fost menþionate diverse cazuri de reacþii adverse, ca, ex. În cazul unei administrãri necorespunzãtoare de Regenon, existã riscul supradozãrii ºi dezvoltãrii fenomenului de dependenþã. Administrarea în doze mari ºi o perioadã îndelungatã poate duce la grave tulburãri psihice halucinaþii ºi psihoze.

Recomandãri privind participarea la circulaþie sau folosirea unor utilaje de pareri regenon Chiar ºi în cazul în care produsul Regenon se administreazã conform indicaþiilor medicului, gradul de atenþie se poate reduce în suficientã mãsurã ca sã afecteze negativ participarea activã la traficul rutier sau folosirea unor utilaje de precizie. Alcoolul potenþeazã efectul medicamentului. Din acest motiv, participarea la traficul rutier, folosirea unor utilaje de precizie sau desfãºurarea unor activitãþi cu grad mare de periculozitate ar trebui evitate cel puþin în primele zile de tratament.

Prima postare, deci. Am început *dieta* cu Regenon.

Decizia va fi luatã de medic în funcþie de reactivitatea individualã ºi doza administratã. Interacþiuni cu alte medicamente: Acþiunea simpatomimeticã indirectã a amfepramonei poate fi potenþatã în mod periculos de administrarea concomitentã a aminelor adrenergice, a antidepresivelor, amantadinei ºi a inhibitorilor MAO.

Acest lucru este valabil pentru inhibitorii MAO, chiar ºi în primele douã sãptãmâni de la pareri regenon administrare a acestui medicament.

Poate fi influenþat necesarul de produse antidiabetice ex. Administrarea concomitentã de anestezice poate da naºtere la aritmii.

Este redus efectul medicamentelor antihipertensive, în special cele de tip guanetidinã, respectiv alfa-metildopa. Acþiunea de stimulare pareri regenon nivel central, ca ºi efectul de inhibare a apetitului sunt înlãturate total sau parþial de administrarea concomitentã pareri regenon neuroleptice, ca fenotiazine ºi butirofenone. Nu sunt excluse o potenþare a acþiunii produsului, ca ºi o supradozare datoritã administrãrii concomitente a dozelor mari de cofeinã.

Recomandãri: Au fost menþionate cazuri grave de hipertensiune pulmonarã, adeseori letale, la pacienþii cãrora li s-au administrat anorexigene de acest tip. Un studiu epidemiologic a arãtat cã administrarea pierde greutatea chipot anorexigene reprezintã un factor de risc în dezvoltarea hipertensiunii pulmonare ºi cã administrarea acestora este puternic asociatã cu pareri regenon factor de risc crescut pentru aceste reacþii adverse.

În acest caz tratamentul trebuie imediat oprit ºi pacientul trimis la o unitate specializatã pentru investigaþii. Precauþii în administrare: În cazul unei administrãri de lungã duratã existã riscul apariþiei pierdere de pierdere în greutate mese ºi dezvoltãrii fenomenului de dependenþã; în cazuri rare poate duce la grave tulburãri psihice.

Întreruperea bruscã a tratamentului cu amfepramonã dupã administrarea timp îndelungat a unei doze mari poate avea drept consecinþe astenia psihicã extremã ºi stãri depresive; au fost descrise modificãri ale traseului EEG în somn. Intoxicaþiile cronice cu anorexigene se manifestã prin dermatoze severe, insomnie marcatã, iritabilitate, hiperactivitate ºi tulburãri de personalitate.

Cea mai severã manifestare a intoxicaþiei cronice este psihoza, adesea nediferenþiabilã clinic de schizofrenie. În cazul în care acþiunea amfepramonei este redusã, doza prescrisã nu pareri regenon fi mãritã în scopul obþinerii unui efect crescut. Se recomandã întreruperea tratamentului. Ocazional, s-au semnalat cazuri de accidente cardiace sau cerebrovasculare, pierdere în greutate riduri ca urmare a scãderii bruºte în greutate.

Canadian Prairies - Saskatchewan - Drone 4k

Se vor lua mãsuri speciale în vederea asigurãrii unei scãderi gradate în greutate ºi controale regulate la pacienþii obezi care prezintã predispoziþie pentru maladiile vasculare. Acest produs nu va fi prescris pacienþilor care sunt suferinzi sau au prezentat în antecedente boli cardiovasculare, respectiv cerebrovasculare. Acest produs trebuie sã fie folosit cu multã prudenþã în cazul pacienþilor epileptici. Studiile sugereazã cã amfepramona poate induce accesele în epilepsii.

Nu-ți mai dori să slăbești cu Regenon

De aceea, pacienþii epileptici care primesc Regenon vor fi urmãriþi cu multã atenþie. În anumite cazuri, poate deveni necesarã creºterea lentã a dozei sau întreruperea administrãrii. Incompatibilitãþi importante: Nu sunt cunoscute incompatibilitãþi cu alte medicamente.

  1. REGENON - Club - flaviumoldovan.ro
  2. Nota: Actiunea de reducere a greutatii s-a dovedit a fi de scurta durata in absenta unei diete adecvate ulterioare.
  3. Regenon - Pagină 2 - Cura de slabire - flaviumoldovan.ro Forum
  4. Puteți pierde în greutate pe metotrexat
  5. Pastile de slabit regenon pareri
  6. Marcus cannon pierdere în greutate
  7. Să începem cu începutul: dacă ai nevoie de motivație pentru o slăbire prin sport sau regim, n-ai nimerit bine; aici e un jurnal de grasă, prea leneșă să facă sport și prea impulsivă ca să țină regim.
  8. Prima postare, deci. Am început *dieta* cu Regenon. – jurnaldegrasa

Indicaþii de dozare: La adulþi ºi copii peste 12 ani se administreazã de pareri regenon ori pe zi câte o capsulã de Regenon. Doza zilnicã pareri regenon nu depãºeascã 3 capsule Regenon pe zi. Ultima administrare sã se facã cu cel puþin 4 ore înainte de culcare. Mod ºi duratã de administrare: Regenon se administreazã nemestecate, cu puþin lichid, înaintea meselor principale. În timpul tratamentului este recomandat ca pacientul sã se afle sub supravegherea unui medic cu experienþã în tratarea obezitãþii.

Înainte de a se prescrie acest produs se vor elimina cauzele secundare organice ale obezitãþii. Controlul obezitãþii nu poate fi fãcut decât în cazul unei aprecieri globale care trebuie sã includã dieta, metodele medicale ºi psihoterapeutice. Nu se recomandã administrarea produsului seara deoarece provoacã nervozitate ºi insomnie.

Durata administrãrii: Durata tratamentului este de 4 - 6 sãptãmâni pareri regenon nu va depãºi trei luni. În cazul în care dupã sãptãmâni nu s-a constatat o scãdere pareri regenon greutate, tratamentul trebuie întrerupt. Chiar dacã se constatã o scãdere în greutate, Regenon nu se va administra pe o perioadã mai mare de 12 sãptãmâni. Supradozare: Simptomele supradozãrii: În cazul unei supradozãri, existã pericolul pareri regenon tensionale, aritmiilor ºi al reacþilor psihice acute. O supradozare acutã se manifestã prin neliniºte, tremor, reflexe vii, tahipnee, obnubilare, iritabilitate accentuatã, halucinaþii, stãri de angoasã ºi altele.

Hiperexcitabilitatea la nivel central poate conduce la stãri de epuizare psihicã ºi depresii. Reacþiile ce se pot manifesta la nivelul aparatului cardiovascular sunt: aritmiile, hipertonia ºi ºocul cardiocirculator, iar la nivel gastrointestinal: greaþa, voma, diareea ºi crampele abdominale.

Tratamentul intoxicaþiilor: Spãlãturi gastrice, laxative saline. Susþinerea funcþiei respiratorii ºi circulatorii, mg diazepam i. Concomitent se administrezã blocanþi ai receptorilor alfa, ca tolazolin, trinitrat de pareri regenon sau isosorbid dinitrat. Nu existã suficientã experienþã clinicã cu dializa extracorporalã sau peritonealã pentru a urma indicaþiile unui tratament adecvat.

Este necesar un control regulat al tensiunii arteriale, EKG, funcþiei renale ºi electroliþilor sanguini ca ºi consultaþii psihiatrice. Pacienþilor trebuie sã li se asigure scãderea temperaturii corporale ºi un repaus psihic ºi fizic. Farmacologie: Amfepramona este un simpatomimetic cu acþiune indirectã ºi aparþine grupei de anorexigene.

Substanþele din aceastã grupã acþioneazã, pe de o parte, prin inhibarea centrului foamei. Existã ºi alte efecte asupra sistemului nervos central ºi metabolismului legate de acþiunea anorexigenã. Studiile clinice efectuate au arãtat cã pacienþii adulþi trataþi cu amfepramonã ºi care au urmat o dietã au scãzut în greutate, în medie mai mult decât cei care au urmat un tratament placebo ºi dietã. Scãderea individualã în greutate poate varia semnificativ de la un pacient la altul.

pareri regenon

Proprietãþi farmacologice: Amfepramona este un simpatomimetic cu acþiune indirectã, care elibereazã aminele adrenergice din terminaþiile nervoase presinaptice. Studiile experimentale efectuate pe animale au arãtat cã acþiunea de inhibare a apetitului se datoreazã pareri regenon neuronilor din hipotalamusul lateral. Amfepramona poate excita în acelaºi mod ºi alte puncte de contact adrenergice periferice, ceea ce poate avea ca urmare apariþia reacþiilor adverse hipertensiune, tahipnee, midriazã etc.

Totuºi, aceastã acþiune este relativ redusã comparativ cu alte simpatomimetice. Proprietãþi toxicologice: Toxicitatea acutã: A fost studiatã pe specii diferite de animale. Toxicitatea cronicã: Cercetãrile efectuate pe animale din punct de vedere al toxicitãþii subacute ºi cronice deºi insuficiente nu au evidenþiat modificãri patologice datorate administrãrii de amfepramonã vezi "Reacþii adverse".

Potenþial mutagen ºi tumoral: Nu existã informaþii asupra potenþialului mutagen ºi nu s-au efectuat studii de duratã asupra potenþialului tumoral. Embriotoxicitate: Studii asupra reproducerii efectuate pe ºobolani cu doze de amfepramonã de 9 ori mai mari decât cele pareri regenon la om nu au arãtat tulburãri pareri regenon fertilitãþii sau de embriotoxicitate.